Hop til indhold
Højesteret

Fængsel på livstid for manddrab 
12-09-2018 

Sag 59/2018
 

Dom afsagt den 12. september 2018

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

T straffet med fængsel på livstid for manddrab i gentagelsestilfælde

T blev i 1997 idømt 12 års fængsel for et drab begået i 1996. I 2004 blev han prøveløsladt efter at have afsonet 2/3 af denne straf. T var nu fundet skyldig i drab, berigelseskriminalitet og brandstiftelse begået i 2015.

For Højesteret angik sagen strafudmålingen for de i 2015 begåede forhold, herunder navnlig betydningen af at T tidligere var straffet for drab.

Højesteret fandt, at straffen for drab i tilfælde af gentagelse som udgangspunkt må fastsættes til fængsel på livstid. I det foreliggende tilfælde var der ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om fængsel på livstid, selv om det tidligere begåede drab lå en del tilbage i tiden. Højesteret bemærkede herved også, at det nu begåede drab var begået samtidig med berigelseskriminalitet og brandstiftelse med betydelige ødelæggelser til følge.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk