Hop til indhold
Højesteret

Faderskabssag 
02-12-2014 

Sag 47/2014
 

Dom afsagt den 2. december 2014 

 

A
mod
B

 

Betingelserne i børneloven for opnåelse af søgsmålsret i faderskabssag var opfyldt

Sagen angik spørgsmålet, om B efter børneloven kunne rejse faderskabssag for at få fastslået, om han var far til det barn, som A havde født.

Højesteret fastslog efter bevisførelsen, at B havde haft et seksuelt forhold til A i den periode, hvor hun blev gravid. B havde i samme periode endvidere levet i et fast samlivsforhold med A i børnelovens forstand. B havde derfor ret til at få prøvet, om han var barnets far.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk