Hop til indhold
Højesteret

FC Nordsjælland-sagen 
31-03-2015 

Sag 149/2013
 

Dom afsagt den 31. marts 2015

 

Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S under konkurs
mod
KAP Holding ApS
Allan Kim Pedersen
Bente Pedersen
og
advokat Michael Vinther

 

Salg af FC Nordsjælland Holding A/S kunne omstødes, og bestyrelsesmedlemmer skulle betale erstatning med 10 mio. kr.

AKP Holding A/S solgte i oktober 2008 sine aktier i FC Nordsjælland Holding A/S, hvis væsentligste aktiv var fodboldklubben FC Nordsjælland A/S, for 500.000 kr. til det nystiftede selskab KAP Holding ApS. Både køber- og sælgerselskabet var ejet af Allan Kim Pedersen, der også var bestyrelsesformand i begge selskaber. AKP Holding A/S blev erklæret konkurs ca. 4 måneder efter salget af FC Nordsjælland Holding A/S.

Højesteret fastslog, at salget af FC Nordsjælland Holding A/S kunne omstødes, da salget var sket til underpris. Højesteret fastsatte skønsmæssigt gaveelementet ved salget til 10 mio. kr.  Omstødelse måtte ske ved, at konkursboet fik erstattet sit tab ved overdragelsen, som kunne fastsættes til 10 mio. kr., svarende til gaveelementet ved overdragelsen.

Højesteret fastslog endvidere, at Allan Kim Pedersen, Bente Pedersen og advokat Michael Vinther som medlemmer af bestyrelsen i AKP Holding A/S havde handlet ansvarspådragende, og at de derfor sammen med KAP Holding ApS var erstatningsansvarlige for konkursboets tab på 10 mio. kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen 

  Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 01-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk