Hop til indhold
Højesteret

Fængsel i 10 måneder for samleje og andre seksuelle overgreb mod 14-årig pige 
30-09-2010 

Sag 149/2010

Dom afsagt den 30. september 2010

Rigsadvokaten
mod
T

Fængsel i 10 måneder for samleje og andre seksuelle overgreb mod 14-årig pige

 T, der var 49 år, havde i to tilfælde haft samleje og i to tilfælde haft anden seksuel kontakt med en pige, der var 14 år og 9-10 måneder. T var endvidere dømt for at have truet pigen i anledning af hendes forventede forklaring til politiet om de seksuelle overgreb.

For Højesteret var spørgsmålet især, om forholdene var omfattet af en ny bestemmelse om strafskærpelse. Reglen går ud på, at straffen skal fastsættes med udgangspunkt i straffen for overfaldsvoldtægt (fængsel i 2 ½ år), hvis tiltalte har begået overgrebene ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

Højesteret fastslog, at T ikke havde skaffet sig samlejerne eller den anden kønslige omgængelse ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed. Højesteret lagde herved vægt på, at der nok var en stor aldersforskel, men pigen var tæt på den seksuelle lavalder. Der forelå ingen særlig familiemæssig eller anden særlig tilknytning mellem dem, idet pigens afhængighed havde baggrund i hendes modeldrømme. Det var endvidere oftest pigen, der tog kontakt til tiltalte, også efter at de første overgreb havde fundet sted.  Forholdene var derfor ikke omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 222, stk. 3. (Dissens).

Højesteret var enig med landsretten i, at straffen kunne fastsættes til fængsel i 10 måneder. Højesteret var også enig i, at pigen som godtgørelse for tort skulle have 30.000 kr.

Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 30-09-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk