Hop til indhold
Højesteret

Et selskabs partsevne 
16-11-2017 

Sag 291/2016
 

Kendelse afsagt den 16. november 2017

 

Advokat Dan Terkildsen,
Michael Eide,
Revisor Flemming Sivertsen,
Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10 A/S),
Skælskør Bolig A/S i likvidation
og
Advokat Søren D. Andersen
mod
Processelskabet af 28. august 2009 ApS

 

Et selskab, der var oprettet med henblik på at føre retssag om et krav, var ikke uden partsevne

Sagen angik, om et selskab, der var oprettet med henblik på at føre retssag om et krav, havde partsevne.

Højesteret udtalte, at en part ikke er beskyttet mod at blive sagsøgt af en fysisk eller juridisk person, der er insolvent. Da den advokat, som havde oprettet selskabet og overdraget kravet til dette, som selvskyldnerkautionist indestod for opfyldelse af selskabets forpligtelser under retssagen, blev appellanterne ikke stillet ringere i sagsomkostningsmæssig henseende ved, at sagen blev ført af selskabet og ikke vedkommende advokat. Det forhold, at advokaten var gået konkurs ændrede ikke herved.

Højesteret fandt derfor, at sagen ikke skulle afvises på grund af manglende partsevne hos selskabet.   

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk