Hop til indhold
Højesteret

Et selskab kunne under ankesagen nedlægge påstand om frifindelse uden at have anket byrettens dom 
31-05-2016 

Sag 32/2016
 

Kendelse afsagt den 30. maj 2016   

 

Havtrygd Gjensidige Forsikring
og
Libas AS
mod
Thyborøn Skibs & Motor A/S

 

Indstævnt selskab kunne for landsretten nedlægge påstand om frifindelse over for to medindstævnte selskaber, selvom det indstævnte selskab ikke havde anket byrettens dom

Efter et sammenstød mellem to skibe blev producenten og montøren af gearet i det skib, som havde påsejlet det andet skib, dømt til at betale erstatning til ejeren af det påsejlede skib. Producenten blev samtidig dømt til at friholde montøren for ethvert beløb, som montøren måtte have betalt til ejeren af det påsejlede skib og dennes forsikringsselskab.

Producenten af skibsgearet ankede byrettens dom over for ejeren af det påsejlede skib og dennes forsikringsselskab.

Montøren opfyldte byrettens dom med forbehold for tilbagebetaling, såfremt landsretten nåede til et andet resultat end byretten. Montøren nedlagde endvidere efter ankefristens udløb påstand om frifindelse over for ejeren af det påsejlede skib og dennes forsikringsselskab, hvilket disse selskaber protesterede mod, da montøren ikke havde anket byrettens dom.

Højesteret tiltrådte under de anførte omstændigheder landsrettens afgørelse, hvorefter montøren kunne nedlægge påstand om frifindelse i forhold til ejeren af det påsejlede skib og dennes forsikringsselskab, selv om montøren ikke havde anket byrettens dom i forhold til disse selskaber.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk