Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsretligt værnet interesse 
17-01-2014 

Sag 331/2011
 

Dom afsagt den 17. januar 2014

 

Traugott Møllers Fond
mod
Frede Ingolf Kühl,
Povl Thue Kristensen,
Hans Henrik Lorents Hjorth,
Allan Bengtsen,
Bent Alsø,
og
Strandvejen 44 Finans ApS
og
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

Fond har en erstatningsretligt værnet interesse

Traugott Møllers Fond har anlagt sag ved Sø- og Handelsretten om erstatning mod de tidligere besty­relsesmedlemmer i og revisorer for Fonden for Møller & Co. Sagen angik for Højesteret alene, om Traugott Møllers Fond har en interesse, der er erstatningsretligt vær­net.

Traugott Møllers Fonds erstatningskrav er rejst navn­lig med henvisning til, at der i strid med fundatsen for Fonden for Møller & Co. ikke er truf­fet beslutning om likvidation af denne fond i rette tid.

Høje­steret fastslog, at pligten til i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser rettidigt at træffe beslutning om likvi­dation i forhold til Traugott Møllers Fond er erstatningsretligt værnet, og at fonden såle­des i tilfælde af en tilsidesættelse af pligten kan kræve et eventuelt tab dækket. Traugott Møllers Fond har derfor krav på at få prøvet det erstatningskrav, som fonden på det anførte grundlag mener at have mod de indstævnte.

Højesteret ophævede herefter Sø- og Handelsrettens dom og hjemviste sagen til fortsat be­handling ved Sø- og Handelsretten.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk