Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsretligt opgør efter brandskade på ejendom 
05-04-2013 

Sag 182/2011
 

Dom afsagt den 5. april 2013

 

 

Rostrup Maskinforretning v/ Bent Nedergaard
mod
Topdanmark Forsikring A/S

 

Ikke medhold i tilbagebetalingskrav vedrørende udbetaling af erstatning for driftstab/mistet fortjeneste, udgift til revisorbistand samt selvrisiko.   

 

Der opstod i august 2006 brand på Urtekram A/S’ ejendom. Rostrup Maskinforretning v/ Bent Nedergaard har anerkendt erstatningsansvaret herfor og har til opfyldelse af byrettens og landsrettens dom betalt i alt 5.351.157,57 kr. med renter til Topdanmark Forsikring A/S, hvor Urtekram var forsikret. Beløbet angår forsikringsselskabets regreskrav efter udbetaling af erstatning til Urtekram samt erstatning af Urtekrams selvrisiko.

 

Sagen for Højesteret angik, om Rostrup Maskinforretning havde krav på tilbagebetaling af i alt 464.277 kr. vedrørende en del af den udbetalte erstatning for driftstab/mistet fortjeneste, Urtekrams udgift til revisorbistand i forbindelse med opgørelsen af driftstabet i anledning af branden samt Urtekrams selvrisiko.

 

Højesteret tiltrådte, at Urtekrams driftstab, hvori indgik mistet fortjeneste for egne tilvirkede varer, var fastsat som sket. Højesteret tiltrådte endvidere, at udgiften til revisorbistand var medtaget i forsikringsselskabets regreskrav, og at Urtekram kunne kræve erstatning af selvrisikoen. Rostrup Maskinforretning fik derfor ikke medhold i det fremsatte tilbagebetalingskrav.

 

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk