Hop til indhold
Højesteret

Erstatningskrav ikke forældet 
29-08-2012 

Sag 375/2010

Dom afsagt den 29. august 2012. 

Montex Holding Ltd.
mod
Diesel S.p.A.
og
Diesel Denmark ApS

Et erstatningskrav, der var foranlediget af en konkurrents uberettigede anmodning om tilbageholdelse af modpartens varer, var ikke forældet.

I den første sag mellem parterne fastslog Højesteret i sin dom af 6. maj 2008, at Montex ikke havde krænket Diesels varemærkerettigheder, og at beslaglæggelsen af Montex’ varer den 16. august 2001 og den 5. september 2001 derfor havde været uberettiget.

Montex anlagde herefter den 1. juli 2009 sag om betaling af 2 mio. kr. i erstatning for den uberettigede tilbageholdelse af varerne.

Højesteret udtalte, at den første sag reelt angik ansvarsgrundlaget for Montex’ erstatningskrav, således at den første sag og den nu foreliggende sag måtte anses for at udgøre en helhed. Højesteret fandt herefter, at den nu foreliggende sag var anlagt inden rimelig tid efter Højesterets dom af 6. maj 2008, hvorfor erstatningskravet ikke var forældet.

Sø- og Handelsretten var nået til det modsatte resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 29-08-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk