Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsansvar i forureningssag 
29-03-2012 

Sag 296/2009

Dom afsagt den 29. marts 2012.

A
og
B
mod
Miljøstyrelsen

A og B var erstatningsansvarlige for den fortsatte drift af en virksomhed, som de gennem deres anpartsselskab havde overtaget driften af

Højesteret udtalte, at anpartsselskabet måtte anses som indtrådt i forpligtelsen til at bortskaffe kemikalieaffald fra virksomhedens grund i overensstemmelse med de vilkår og påbud, som var meddelt den tidligere ejer af virksomheden, Proms Kemiske Fabrik A/S.

Højesteret fastslog endvidere, at A og B var erstatningsansvarlige for den fortsatte forurening ved driften af virksomheden, hvorefter de solidarisk blev dømt til at betale en erstatning på i alt 534.000 kr. til Miljøstyrelsen.

Højesteret stadfæstede dermed Østre Landsrets dom, dog med en ændring af erstatningens størrelse.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 29-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk