Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsansvar i forbindelse med leasingarrangement 
04-05-2017 

Sag 179/2016 og sag 148/2016
 

Dom afsagt den 4. maj 2017

 

Foreningen Euro-Mediterranean Human Rights Network
mod
Expect Office Solutions A/S (tidligere Mathiesen A/S)

 

Leverandør af kopimaskiner i et leasingarrangement var erstatningsansvarlig for det tab, som leasingtager havde lidt

Leverandøren, Expect Office Solutions A/S (Expect), og leasingtager, Foreningen Euro-Mediterranean Human Rights Network (Euro-Med), havde et samarbejde om indgåelse og afvikling af aftaler om leasing af kopimaskiner mv. Når der skulle indgås en leasingaftale, blev der først indgået en kundeordreaftale mellem Expect og Euro-Med. Der blev herefter på grundlag af kundeordreaftalen indgået en leasingaftale mellem Euro-Med og et leasingsel­skab.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om Euro-Med i forbindelse med indgåelse af to leasingaftaler var blevet forpligtet i videre omfang over for leasingselskabet, end hvad der var aftalt mellem Euro-Med og Expect, og om Expect i givet fald var erstatningsansvarlig over for Euro-Med. Euro-Med var som følge af den senest indgåede aftale blevet forpligtet til at betale det dobbel­te af den leasingydelse, der havde været gældende forinden.

Højesteret fandt efter en konkret bevisbedømmelse bl.a., at Euro-Med var blevet bibragt en opfattelse af og havde haft en berettiget forventning om, at Euro-Med’s eksisterende leasing­forpligtelser ikke ville blive forøget ved indgåelsen af de to leasingaftaler, og Expect var bl.a. derfor erstatningsansvarlig for det tab, som Euro-Med havde lidt som følge af indgåelsen af de to leasingaftaler.

Højesteret fastsatte herefter den samlede erstatning til skønsmæssigt 500.000 kr.

Såvel byretten som landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

L æs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk