Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsansvar for manglende opfyldelse af kontrakt 
06-09-2010 

Sag 13/2008
 

Dom afsagt den 6. september 2010


G4S Security Services A/S (B)
mod
Forsikringsselskabet Tryg A/S (C)


Leverandør af tyverialarm- og sikringsanlæg var erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af aftalemæssige forpligtelser. Ansvarsfraskrivelsesklausul fritog ikke for ansvar.

Efter et natligt indbrudstyveri på et tobakslager tilhørende en engrosvirksomhed (A) opstod spørgsmålet, om leverandøren af det installerede tyverialarm- og sikringsanlæg (B) var ifaldet erstatningsansvar for det lidte tab, og om en ansvarsfraskrivelsesklausul i sikringskontrakten fritog B herfor. Indbrudstyven havde i forbindelse med den igangsatte alarm ringet til B og angivet kodeordet uden at nævne en bindestreg. B’s kontrolcentral accepterede kodeordet og sendte derfor først senere på natten en vagtpatrulje, som konstaterede tyveriet. Under sagen indtrådte A’s forsikringsselskab (C) i A’s eventuelle krav mod B.

Højesteret lagde til grund, at der i kodeordet indgik en bindestreg. Højesteret fandt herefter, at B havde tilsidesat sine aftalemæssige forpligtelser ved i den pågældende situation at acceptere et kodeord, der ikke var korrekt. B var derfor erstatningsansvarlig. Efter ordlyden af ansvars­fraskrivel­sesklausulen, der var et standardvilkår og uklart, samt kon­traktens karakter, var B ikke i en situa­tion som den foreliggende, hvor B havde tilsidesat en central aftalemæssig for­pligtelse, frita­get for ansvar.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk