Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsansvar for advokat 
25-08-2015 

Sag 141/2014
 

Dom afsagt den 25. august 2015

 

A
mod
B under konkurs

 

Advokat erstatningsansvarlig for mangelfuld rådgivning af klient

I forbindelse med forhandlinger om køb af nogle benzinstationer fra to konkursboer havde en advokat (A) eller dennes advokatfuldmægtig fremsendt et tilbud om køb af benzinstationerne på køberens (B) vegne til konkursboerne. Tilbuddet indeholdt en udskydelse af fristen for overtagelse i forhold til aftaleudkastet, men fristen for deponering af købesummen var ikke tilsvarende udskudt. Der var endvidere ikke taget forbehold for finansieringen af købet, hvilket betød, at køberen var forpligtet til at deponere købesummen straks efter sælgerens accept.  

Det viste sig, at B ikke kunne finansiere købet og blev mødt med erstatningskrav fra konkursboerne som følge af misligholdelse. B blev senere taget under  konkursbehandling, og B’s konkursbo lagde sag an mod A med krav om erstatning for den mangelfulde rådgivning i forbindelse med tilbuddet.

Højesteret udtalte, at der ikke var den fornødne årsagssammenhæng mellem den mangelfulde rådgivning med hensyn til deponeringsfristen og handlens sammenbrud, da det efterfølgende forløb viste, at køberen måtte opgive at skaffe finansiering, selvom konkursboerne havde indrømmet ham en yderligere frist hertil.

Et flertal i Højesteret fandt, at advokaten havde været så involveret i at bistå med at få finansieringen på plads, at advokaten burde have gjort det klart for køberen, at der ikke var sikkerhed for, at finansieringen ville falde på plads, og hvilke risici, køberen påtog sig ved uanset dette at underskrive det bindende købstilbud.  Da advokaten ikke havde godtgjort, at en sådan rådgivning havde fundet sted, var advokaten erstatningsansvarlig for det tab, som køberen havde lidt ved den skete misligholdelse. 

Byretten og landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret: 31-08-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk