Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsansvar dækket af forsikring 
31-08-2015 

Sag 75/2014
 

Dom afsagt den 31. august 2015 


A
mod
Alm. Brand Forsikring A/S


14-årig ADHD-ramt drengs erstatningsansvar dækket af ansvarsforsikring

Sagen angik, om en 14-årig ADHD-ramt drengs erstatningsansvar var dækket af en ansvarsforsikring tegnet i Alm. Brand Forsikring A/S.

A, der på handlingstidspunktet var 14 år og led af ADHD, blev ved landsretten fundet erstatningsansvarlig for den skade, som en lærer pådrog sig ved, at A fjernede en stol, som læreren var ved at sætte sig på. Spørgsmålet for Højesteret var, om A kunne kræve dækning af ansvarsforsikringen, eller om forholdet var omfattet af forsikringsaftalelovens § 18, hvorefter den sikrede ikke har noget krav mod forsikringsselskabet, hvis han forsætligt har fremkaldt forsikringsbegivenheden.

Højesteret udtalte, at forsættet efter ordlyden af forsikringsaftalelovens § 18, stk. 1, skal omfatte forsikringsbegivenheden, det vil sige skaden.

Højesteret fastslog endvidere, at A fjernede stolen i kådhed, og at han havde forsæt til, at læreren skulle ”falde på halen”, men ikke til at forvolde hende en egentlig skade.

A havde herefter krav på at blive friholdt for de beløb, han var blevet dømt til at betale læreren.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen   

 Læs landsrettens dom

 Læs byrettens dom

 

Til top Sidst opdateret: 31-08-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk