Hop til indhold
Højesteret

Erstatning på grund af forkerte oplysninger i tilstandsrapporten 
10-09-2010 

Sag 30/2009
 

Dom afsagt den 10. september 2010

 
Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og
Luke Simmonds
mod
Nykredit Forsikring A/S og
Lokal Forsikring G/S


Ejerskifteforsikringsselskab dømt til at betale erstatning på grund af klart forkerte oplysninger i tilstandsrapporten

Appellanterne ejer en ejendom i sameje, idet Helle Midtgaard og Jesper Aamand har brugsretten til den ene del af huset, mens Luke Simmonds har brugsretten til den anden del. Ved erhvervelsen af ejendommen tegnede de første to appellanter forsikring hos Nykredit Forsikring A/S, mens sidstnævnte tegnede ejerskifteforsikring hos Lokal Forsikring G/S

I forbindelse med købet af ejendommen fik appellanterne udleveret tilstandsrapporter, hvoraf det fremgik, at der var sætningsskader beskrevet ved karaktererne K1 (mindre alvorlige skader) og K2 (alvorlige skader). Det viste sig efterfølgende, at huset er funderet på en sådan måde, at ekstrafundering er nødvendig, hvorfor skaderne burde være beskrevet som K3 eller UN.

Højesteret fandt, at sætningsskaderne må anses for klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten, hvilket gør, at ejerne ikke har fået sådanne oplysninger, at de har haft mulighed for at tage sætningsskadernes reelle betydning i betragtning. På denne baggrund er sætningsskaderne ikke undtaget fra forsikringsdækningen.

Et argument fra forsikringsselskaberne om, at det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at årsagerne til skaden var til stede ved overtagelsen af ejendommen, blev ligeledes ikke taget til følge.

Byretten var kommet til samme resultat, men landsretten havde frifundet forsikringsselskaberne.

Læs hele dommen  

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk