Hop til indhold
Højesteret

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning nedsat 
19-03-2013 

Sag 338/2012
Dom afsagt den 19. marts 2013.

Rigsadvokaten
mod
T

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, hvor politiet senere opgav påtale, nedsat til halvdelen som følge af egen skyld.

T havde været varetægtsfængslet som sigtet for medvirken til drab, navnlig som følge af, at en af de øvrige sigtede i sagen havde peget på ham som medgerningsmand. Politiet opgav sigtelsen.

Højesteret udtalte, at T efter frihedsberøvelsen havde afgivet urigtige eller skiftende forklaringer og havde tilbageholdt oplysninger. Han havde derved selv givet anledning til, at frihedsberøvelsen blev opretholdt så længe, som tilfældet var. Højesteret fandt, at frihedsberøvelsen også i væsentligt omfang var begrundet i forhold, som ikke angik T’s konkrete adfærd under sagen. Højesteret nedsatte på den baggrund skønsmæssigt erstatningen til halvdelen.

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end landsretten.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 19-03-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk