Hop til indhold
Højesteret

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning ikke nedsat. 
20-03-2013 

Sag 277/2012
Dom afsagt den 20. marts 2013.  

Rigsadvokaten
mod

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, hvor tiltalte senere blev frifundet, ikke nedsat.

T havde været varetægtsfængslet som sigtet og efterfølgende tiltalt for salg og besiddelse med henblik på salg af en større mængde amfetamin på sin bopæl. T blev frifundet, medens hendes medtiltalte samboende kæreste blev fundet skyldig. 

Højesteret udtalte, at T ikke havde udvist egen skyld alene som følge af, at hun var vidende om, at hendes kæreste på deres fælles bopæl opbevarede en større mængde amfetamin, og at hun trods denne viden undlod at foretage sig noget. Højesteret fandt, at der ikke i øvrigt var forhold ved T’s adfærd inden anholdelsen eller under efterforskningen, der kunne anses for mistankepådragende. Højesteret tilkendte derfor T erstatning i overensstemmelse med påstanden.

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

 Læs hele dommen 

 

Til top Sidst opdateret: 20-03-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk