Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for varemærkekrænkelse i forbindelse med parallelimport 
26-05-2010 

Sag 516/2007

Dom afsagt den 26. maj 2010.

Europharma.DK ApS
og
Europharma.Vet.DK ApS
mod
Eli Lilly and Company, a corporation of the State of Indiana

Erstatning for varemærkekrænkelse i forbindelse med parallelimport af medicin

I juli 2004 begyndte EuroPharma.Vet.DK og EuroPharma.DK at parallelimportere og sælge det veterinære lægemiddel Tailan ommærket som Tylan, som er et registreret varemærke tilhørende Eli Lilly. I oktober 2005 protesterede Eli Lilly mod ommærkningen og anmodede om, at salget af det ommærkede produkt ophørte.

For Højesteret erkendte EuroPharma.DK og EuroPharma.Vet.DK, at der forelå en varemærkekrænkelse, men gjorde gældende, at der alene var grundlag for tilkendelse af et vederlag på143.000 kr. beregnet på grundlag af den uberettigede omsætning af lægemidlet. Eli Lilly gjorde gældende, at man udover et vederlag på 5 % af omsætningen tillige havde krav på erstatning for yderligere skade, som krænkelsen havde medført.

Højesteret fandt, at Eli Lilly i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport af medicin havde krav på vederlag efter varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som 5 % af appellanternes uberettigede omsætning af lægemidlet. Da det var ubestridt, at appellanternes omsætning havde udgjort 4.564.623 kr., fastsattes vederlaget til Eli Lilly til 228.231 kr. Højesteret fandt endvidere, at Eli Lilly ikke havde sandsynliggjort, at varemærkekrænkelsen havde medført yderligere skade for selskabet, hvorfor der ikke var grundlag for i medfør af varemærkelovens § 43, stk. 1, nr. 2, at tilkende erstatning for yderligere skade, herunder for markedsforstyrrelse.

 Højesteret ændrede herved Sø- og Handelsrettens erstatningsopgørelse.

Læs hele dommen 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk