Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for uberettiget ophævelse af aftale 
22-05-2013 

Sag 282/2008
 

Dom afsagt den 22. maj 2013

 

VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG (tidligere MUW Mitteldeutsche Umesterungswerke GmbH & Co. KG)
mod
Emmelev A/S

 

Aftalepart havde uberettiget ophævet aftale om forarbejdning af biodiesel og skulle betale erstatning

 

VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG indgik i 2000 en aftale med Emmelev A/S om forarbejdning af biodiesel. VERBIO ophævede i 2001 aftalen navnlig med henvisning til, at Emmelev på daværende tidspunkt endnu ikke var begyndt at producere biodiesel.

 

Højesteret fastslog, at ophævelsen var uberettiget, og at VERBIO skulle betale 2,7 mio. EUR i erstatning til Emmelev.

 

Bortset fra erstatningens størrelse, som blev fastsat lavere, nåede Højesteret dermed til samme resultat som Sø- og Handelsretten.

Læs hele dommen
Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk