Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for uberettiget frihedsberøvelse nægtet pga. egen skyld 
09-03-2011 

Sag 27/2011

Dom afsagt den 9. marts 2011.

Rigsadvokaten
mod
E

Erstatning for uberettiget frihedsberøvelse nægtet pga. egen skyld

E og dennes søn blev i august 2007 varetægtsfængslet og indtil februar 2008 sigtet for forsøg på manddrab og derefter sigtet for grov vold ved i forening på et parkeringsareal at have stukket forurettede adskillige gange i ryg, bryst og maveregion med flere forskellige knive.

I maj 2008 blev E’s søn fundet skyldig, mens E blev frifundet. Retten lagde herved til grund, at E i forbindelse med voldsepisoden havde befundet sig på parkeringsarealet med i hvert fald én blodig kniv i hænderne, at han optrådte ophidset og aggressivt, og at han hen mod slutningen af forløbet fægtede med en kniv ind gennem døren til den frisørsalon, hvor den sårede forurettede befandt sig.  

E fremsatte krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, men anklagemyndigheden afviste kravet, idet E efter politiets opfattelse selv havde givet anledning til frihedsberøvelsen. E anlagde herefter sag om erstatningskravet og fik medhold i byretten.

I landsretten blev anklagemyndigheden derimod frifundet for erstatningskravet, idet landsretten fandt, at E ved sin aggressive adfærd i forbindelse med voldsepisoden, de af ham fremsatte trusler om alvorlig vold over for forurettede, og hans urigtige forklaringer om dels truslerne og dels medbringelsen af kniven til frisørsalonen, selv havde givet anledning til varetægtsfængslingen.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom af de grunde, som landsretten havde anført, herunder navnlig om E’s adfærd i forbindelse med voldsepisoden.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 09-03-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk