Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for teleudbyders uberettigede afvisninger 
20-06-2012 

Sag 187/2010

Dom afsagt den 20. juni 2012.

Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S)
mod
TDC A/S

Teleudbyder blev pålagt at betale erstatning til et andet teleselskab i det omfang anmodninger om leje af kobbernettet blev afvist i strid med parternes aftaler og telelovgivningen

TDC A/S blev pålagt at betale erstatning til Cybercity A/S (nu Telenor A/S) som følge af, at TDC i perioden fra 1. januar 2001 til 17. september 2007 havde afvist Cybercitys anmodninger om leje af det af TDC ejede kobbernet, som bl.a. blev anvendt til at levere bredbåndsforbindelser til slutbrugere.

TDC havde handlet ansvarspådragende i det omfang TDC i strid med parternes aftaler og telelovgivningen havde afvist bestillinger, som var begrundet i en intern regel hos TDC om, at bestillinger ikke blev imødekommet, når etablering af en stikledning til slutbrugeren krævede mere end tre teknikertimer.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 20-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk