Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for psykisk skade 
14-05-2014 

Sag 179/2013
 

Dom afsagt den 14. maj 2014

 

A
mod
Erstatningsnævnet

 

Kvinde tilkendt erstatning for psykisk skade i anledning af tidligere ægtefælles forsætlige drab på parrets to mindreårige børn

As tidligere ægtefælle begik forsætligt drab på parrets to døtre på 2 og 7 år. Drabene blev begået efter, at ægtefællerne havde ophævet samlivet. A blev som følge af drabene påført en egentlig psykisk lidelse, og drabene må anses for at være årsag til denne lidelse.

A var i forbindelse med drabene blevet tilkendt 200.000 kr. i godtgørelse for tort. Spørgsmålet i sagen var, om A derudover havde ret til erstatning for personskade i anledning af drabene.

Højesteret fastslog, at den psykiske lidelse, som A blev påført ved det forsætlige drab på hendes to mindreårige døtre, var omfattet af erstatningspligten. Dette gjaldt også, selv om hun ikke selv havde overværet drabene eller umiddelbart efter var kommet til stede, men først efterfølgende var blevet underrettet om drabene.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk