Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for forsikringsydelser 
15-05-2012 

Sag 212/2011

Dom afsagt den 15. maj 2012

Topdanmark Forsikring A/S
mod
A

Skadelidt blev tilkendt erstatning for ydelser fra en privattegnet arbejdsløshedsforsikring, som ikke kom til udbetaling på grund af sygemelding efter en færdselsulykke

A, der var arbejdsløs, blev sygemeldt efter en færdselsulykke, hvilket medførte, at han ikke længere opfyldte betingelserne for udbetalinger fra en forsikring mod ufrivillig arbejdsløshed. Højesteret udtalte, at ulykken havde afskåret A fra at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed fra at komme i arbejde igen og fra at opfylde betingelserne for udbetaling af forsikringen. Han havde derfor lidt et tab, som kunne kræves erstattet af modpartens ansvarsforsikringsselskab. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at han senere kunne blive berettiget til udbetalinger fra arbejdsløshedsforsikringen, hvis han på ny opfyldte betingelserne herfor.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 15-05-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk