Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for arbejdsskade 
24-02-2012 

sag 1/2010

Dom afsagt den 24. februar 2012.

A
mod
A/S Boligbeton

Erstatning for arbejdsskade

A skulle som led i sit arbejde hos A/S Boligbeton flytte formsider fra nogle reoler til et form­bord. I forbindelse med, at A i begyndelsen af april 2003 sammen med en kollega løftede en formside på ca. 58 kg, tabte kollegaen sin ende, hvorved A fik et ryk i nakken. Han var her­efter sygemeldt i periode, men genoptog senere arbejdet, indtil han ved udgangen af maj 2003 blev afskediget. I september 2004 blev han tilkendt førtidspension. Arbejdsskadestyrelsen havde fastsat tabet af erhvervsevne til 25 % som følge af arbejdsskaden og tilkendt ham er­statning herfor.

Efter A’s opfattelse var han berettiget til erstatning fra Boligbeton for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte samt differenceerstatning i forhold til den allerede tilkendte erstatning for tab af erhvervsevne. Boligbeton gjorde gældende, at de ikke var ansvarlige for ulykken, samt at denne ikke havde været årsag til sygdomsforløbet.

Højesteret udtalte, at det pågældende løft måtte anses for sundhedsskadeligt efter anvisnin­gerne i Arbejdstilsynets vejledning, og at Boligbetons ledelse ikke kunne have været ubekendt med, at sådanne løft blev foretaget uden anvendelse af kran. Boligbeton var derfor erstat­ningsansvarlig for A’s skade. Da der efter Højesterets opfattelse tillige var årsagsforbindelse i forhold til det efterfølgende sygdomsforløb, blev A’s krav taget til følge.

Landsretten var nået til det modsatte resultat og havde frifundet Boligbeton.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-02-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk