Hop til indhold
Højesteret

Erstatning efter færdselsuheld 
02-09-2011 

Sag 154/2009

Dom afsagt den 2. september 2011.

A
mod
IF Skadeforsikring

Erstatning efter færdselsuheld opgjort efter den tidligere erstatningsansvarslov

For Højesteret vedrørte sagen opgørelsen af erstatning som følge af et færdselsuheld, som A var udsat for den 3. februar 2000, herunder hvornår stationærtidspunktet var indtrådt, hvilken må­nedsløn der skulle læg­ges til grund for beregningen af erstatning for tabt ar­bejds­fortjeneste, og hvilken årsløn der skulle lægges til grund for beregningen af erstatning for tab af erhvervs­ev­ne.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at ændre det af Arbejdsskadestyrelsen fastsatte stationærtidspunkt, og at A ikke havde godtgjort, at han havde krav på yderlig erstatning for så vidt angik hans tabte arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. IF Skadeforsikring frifandtes derfor for A’s krav om yderligere erstatning. 

 Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 02-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk