Hop til indhold
Højesteret

Erstatning efter arbejdsulykke 
20-04-2015 

Sag 284/2013
 

Dom afsagt den 20. april 2015

 

DSB
mod
Dansk Jernbaneforbund som mandatar for A

 

Årsagsforbindelse mellem arbejdsulykke og erhvervsevnetab samt tabt arbejdsfortjene­ste blev anset for godtgjort. Arbejdsgiveren blev ikke anset for at have afgivet en bin­dende anerkendelse af årsagsforbindelse m.v. i breve med tilbud om en mindre erstat­ning end den, der var krævet.

Sagen angik, om A som følge af en arbejdsulykke var berettiget til yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven. Der var rejst spørgsmål om, hvorvidt der forelå årsagssammenhæng mellem arbejdsulykken og de tab, som A havde opgjort.

Parterne var uenige om, hvorvidt arbejdsgiveren under parternes forhandlinger om erstat­ningskravet med bindende virkning havde anerkendt årsagsforbindelse m.v.

Højesteret fastslog, at der ikke forelå en bindende anerkendelse af årsagsforbindelse m.v. fra arbejdsgiverens side.

Højesteret fastslog endvidere, at der var årsagssammenhæng mellem arbejdsulykken og A’s tab af arbejdsfortjeneste og erhvervsevne, samt at erhvervsevnetabet var varigt og kunne op­gøres til 65 %.

Landsretten var bortset fra en mindre beløbsmæssig forskel nået til samme resultat som Høje­steret.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk