Hop til indhold
Højesteret

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 
24-11-2014 

Sag 99/2013
 

Dom afsagt den 24. november 2014 

 

A
mod
HK Privat som mandatar for B

 

Advokatsekretærelev var berettiget til pension, fritvalgs lønkonto samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

B var i en periode ansat hos A som advokatsekretærelev. Under ansættelsesforholdet krævede eleven betaling af pension samt betaling svarende til opsparing på fritvalgs lønkonto. Eleven krævede også godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Tvisten angik navnlig, om løn­begrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, om at elevens løn mindst skal udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, også omfatter overenskomstens vilkår om pension og fritvalgs lønkonto i en situation, hvor arbejdsgiver er uorganiseret.

Højesteret udtalte, at Landsoverenskomsten for kontor og lager 2007 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel HK/Privat var den relevante referenceoverenskomst, der skulle tages i betragt­ning ved anvendelsen af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, i det forelig­gende tilfælde. Dette gjaldt uden hensyn til, at A var uorganiseret og derfor ikke dækket af overenskomsten. Under henvisning til Højesterets domme af 3. november 2014 (sag nr. 23/2014), 6. december 2010 (UfR 2011.763) og 20. august 2014 (sag nr. 337/2012) blev A herefter pålagt at betale belø­bene vedrørende pensionsbidrag samt fritvalgs lønkonto. Endelig blev A pålagt at betale en godtgørelse på 10.000 kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis, jf. an­sættelsesbevislovens § 6, jf. herved også Højesterets domme af 17. december 2010 (UfR 2011.805) og 3. november 2014 (sag nr. 23/2014).

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk