Hop til indhold
Højesteret

Erhvervsevnetab var en følge af en arbejdsskade 
07-12-2009 

Sag 454/2007
 

Dom afsagt den 7. december 2009.

 

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

Erhvervsevnetab var en følge af en arbejdsskade

 

A var i 1998 udsat for en arbejdsulykke, idet han under udførelsen af sit arbejde fik et strømstød gennem sine fingre på højre hånd. Umiddelbart efter ulykken fik A smerter i højre hånd og arm samt føleforstyrrelser i nogle fingre på højre hånd. Efter nogle måneder fik han yderligere gener i form af smerter i nakke, skulder og ryg samt hovedpine, ligesom han senere udviklede forskellige psykiske symptomer. Det var ubestridt, at A´s samlede erhvervsevnetab var betydeligt.

 

A, der i juni 2002 fik tilkendt mellemste førtidspension, anførte, at det samlede erhvervsevnetab var en følge af arbejdsskaden.

 

Ankestyrelsen anførte, at det alene var de direkte følger, der kunne henføres til arbejdsskaden, hvorfor A´s samlede erhvervsevnetab overvejende skyldtes andre forhold end arbejdsskaden.

 

Højesteret udtalte, at Ankestyrelsen ikke havde godtgjort, at det var overvejende sandsynligt, at de ikke umiddelbart opståede lidelser helt eller delvis skyldtes andre forhold end arbejdsskaden. Erhvervsevnetabet var derfor en følge af arbejdsskaden. Sagen blev hjemvist til fornyet administrativ behandling med henblik på fastsættelse af størrelsen af det samlede erhvervsevnetab.

 

Højesteret ændrede hermed landsrettens afgørelse.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk