Hop til indhold
Højesteret

Erhvervsevnetabserstatning til HG-elev 
15-08-2013 

Sag 1/2013
 

Dom afsagt den 15. august 2013

A
mod
Købstædernes Forsikring G/S 

HG-elevs erhvervsevnetabserstatning fastsat på grundlag af årslønnen for nyuddannet

Som følge af en trafikulykke led A som 19-årig et 100 % erhvervsevnetab. A havde på skadestidspunktet i 7 måneder fulgt HG-uddannelsens merkantile linje med speciale som salgsassistent. Der var mellem A og det erstatningspligtige ansvarsforsikringsselskab uenighed om, hvorvidt A’s erhvervsevnetabserstatning skønsmæssigt skulle baseres på årslønnen for nyuddannede butiksassistenter, eller om den højere normalårsløn i henhold til erstatningsansvarslovens § 8 skulle anvendes som vejledning ved fastsættelsen af erhvervsevnetabserstatningen.

Højesteret fastslog, at der efter oplysningerne om A’s uddannelsesforløb var tilstrækkeligt grundlag for at foretage et konkret skøn over værdien af hans arbejdskraft på skadestidspunktet, og det var derfor ikke nødvendigt at anvende normalårslønnen i erstatningsansvarslovens § 8 ved beregningen af erhvervsevnetabserstatningen. Da A ikke havde sandsynliggjort, at værdien af hans arbejdskraft på skadestidspunktet skulle beregnes på et højere grundlag end årslønnen for en nyuddannet butiksassistent, blev forsikringsselskabet frifundet for A’s krav om betaling af en højere erhvervsevnetabserstatning.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 15-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk