Hop til indhold
Højesteret

Erhvervsevnetabserstatning 
06-11-2012 

Sag 34/2011
 

Dom afsagt den 6. november 2012 

 

FOA - Fag og Arbejde som mandatar for A
mod
Erstatningsnævnet

 

Opgørelse af fradrag for førtidspension ved udbetaling af erstatning efter dagældende regler i offererstatningsloven

 

A var i 1999 udsat for et overfald og blev i 2004 tildelt førtidspension som følge af mistet erhvervsevne efter overfaldet. Erstatningsnævnet fandt, at førtidspensionen oversteg er­hvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, og nævnet udbetalte derfor i medfør af den dagældende § 7 i offererstatningsloven ikke erstatning for tab af erhvervsevne. 

 

Højesteret fastslog, at den dagældende offererstatningslov ikke nærmere regulerede, hvorledes løbende sociale ydelser skulle fradrages i erstatningen, og at der ikke var grundlag for at til­sidesætte nævnets afgørelse, hvorefter nævnet havde opgjort fradraget for As førtidspension på grundlag af, hvad beløbssatsen for den tilkendte førtidspension for samlevende ville have været på stationærtidspunktet, og hvorefter erhvervsevnetabserstatningen indgik i fradragsbe­regningen uden rente efter den dagældende § 16 i erstatningsansvarsloven. 

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk