Hop til indhold
Højesteret

Erhvervsevnetab 
17-06-2014 

Sag 295/2010
 

Dom afsagt den 17. juni 2014

 

Super Dæk Service Odense Havn ApS
mod
A

 

Forskellige erhvervsevnetabsprocenter efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven

A, der var lastbilchauffør, var i forbindelse med sit arbejde udsat for en ulykke, hvor et lastbildæk eksploderede under oppumpning af dækket på et værksted. Som en følge af dækulykken fik A hovedpine, øresmerter og nedsat koncentrationsevne. Efter ulykken fik A konstateret en lungelidelse samt lænde- og knægener, og A blev tilkendt førtidspension. Skaden blev anerkendt som en arbejdsskade, og Arbejdsskadestyrelsen vurderede A’s erhvervsevnetab som følge af dækulykken til 20 % efter arbejdsskadesikringsloven.

A anlagde sag mod værkstedet med påstand om erstatning, herunder for erhvervsevnetab, efter erstatningsansvarsloven. Under sagens forberedelse for Højesteret vurderede Arbejdsskadestyrelsen, at A’s erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven var mindre end 15 %. Styrelsen fandt, at generne efter ulykken overskyggedes af navnlig lungelidelsen, hvorfor A ikke var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.

Højesteret bemærkede, at erhvervsevnetabsprocenten efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven fastsættes på grundlag af identiske kriterier, men erhvervsevnetabsprocenten kan blive fastsat forskelligt efter de to love, hvis der anlægges en forskellig vurdering af årsagssammenhængen mellem følgerne af skaden og det samlede erhvervsevnetab. Da Højesteret ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering efter erstatningsansvarsloven, havde A ikke krav på erstatning for erhvervsevnetab som følge af dækulykken.

Byretten og landsretten var vedrørende erhvervsevnetabet nået til det modsatte resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk