Hop til indhold
Højesteret

Erhvervsevnetab efter arbejdsulykke 
24-04-2017 

Sag 109/2016
 

Dom afsagt den 24. april 2017

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

Skadelidt, som havde været under observation af forsikringsselskab, havde ikke bedre funktionsniveau end, hvad der fremgik af lægeerklæringer

A var den 30. januar 2007 udsat for en arbejdsulykke, hvor han fik et slag mod hovedet, og han led efterfølgende af bl.a. hovedpine og kognitive vanskeligheder. A blev i 2009 tilkendt førtidspension efter flere forgæves arbejdsprøvninger. Som følge af arbejdsulykken var det anerkendt, at A havde et erhvervsevnetab. I oktober 2010 fastsatte Arbejdsskadestyrelsen A’s erhvervsevnetab til 65 %.

I juni og oktober 2009 og december 2010 observerede Topdanmark Forsikring A, mens han bl.a. cyklede, slog græs og trænede i et fitnesscenter. På grundlag af observationsmaterialet vurderede Ankestyrelsen, at A’s funktionsniveau var bedre end de beskrivelser, der fremgik af speciallægeerklæringer, de kommunale akter vedrørende navnlig arbejdsprøvningerne og A’s egen forklaring. Ankestyrelsen nedsatte derfor erhvervsevnetabet til 50 %.

Under retssagen blev der stillet spørgsmål til Retslægerådet, som udtalte, at de observerede fysiske aktiviteter ikke var uforenelige med generne, som var beskrevet i de lægelige akter.

Højesteret fandt, at det er et spørgsmål af lægefaglig karakter, om de aktiviteter, som A havde foretaget, var uforenelige med oplysningerne i erklæringerne fra de speciallæger, der havde undersøgt ham, og at Retslægerådets vurdering heraf måtte lægges til grund.

Efter Retslægerådets udtalelse kunne A’s funktionsevne ikke anses for at være bedre end det, der fremgik af speciallægeerklæringerne mv., og da Ankestyrelsens nedsættelse af erhvervsevnetabet fra 65 % til 50 % alene var begrundet i Ankestyrelsens antagelse om en bedre funktionsevne, fandt Højesteret, at A havde godtgjort, at han som følge af arbejdsulykken havde et erhvervsevnetab på 65 %.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk