Hop til indhold
Højesteret

Erhververen hæftede for retsstridig opsigelse 
17-10-2017 

Sag 284/2016
 

Dom afsagt den 17. oktober 2017

 

Dansk Metal som mandatar for A
mod
Dansk Erhverv som mandatar for B A/S

 

Erhververen af en virksomhed hæftede for krav i anledning af overdragerens retsstridige opsigelse af en tillidsmand i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse

A var ansat hos virksomhed C og var tillidsrepræsentant. Efter at C var gået konkurs, indgik konkursboet aftale med B om at overdrage den del af virksomheden, som A var ansat i, til B.

Konkursboet opsagde og fritstillede A få dage inden virksomhedsovertagelsen, og han blev således ikke overtaget af B, der havde erhvervet virksomheden.

A rejste krav om løn i opsigelsesperioden og om godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om B hæftede for A’s krav, når A var blevet opsagt af konkursboet og fritstillet, inden B overtog virksomheden.

Højesteret udtalte, at erhververen ikke er indtrådt i forpligtelserne i forhold til sådanne fritstillede medarbejdere, medmindre afskedigelsen er sket i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1.

Højesteret lagde til grund, at afskedigelsen af A var sket på grund af virksomhedsoverdragelsen, og fastslog, at den var foretaget i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1. B hæftede derfor som erhverver af virksomheden for de krav, som A havde rejst.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk