Hop til indhold
Højesteret

Entrepriseaftale – ”sort arbejde” 
20-05-2014 

Sag 249/2012
 

Dom afsagt den 20. maj 2014.

 

SR-Design A/S under konkurs
mod
A
og
B

 

En entrepriseaftale, hvorefter en væsentlig del af entreprisesummen skulle betales uden tillæg af moms, var ugyldig

A og B som bygherrer og SR-Design A/S som entreprenør havde indgået en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom. I den skriftlige aftale herom var anført bl.a., at entreprisesummen var 1.112.550 kr. ekskl. moms. Entreprisesummen skulle delvist be­rigtiges ved kontantbetaling og på en sådan måde, at kontantbetalingen ikke blev bragt til det offentliges kendskab. A og B havde betalt tre fak­turaer på i alt 562.500 kr. inkl. moms, og den resterende del af entrepri­sesummen skulle betales uden tillæg af moms.

SR-Design A/S under konkurs påstod A og B dømt til at betale 368.252,50 kr. som restvederlag for udført entreprisearbejde. Højesteret fandt ikke grundlag for at afvise en sag om et betalingskrav af denne karakter.   

Efter karakteren af den indgåede entrepriseaftale fastslog Højesteret, at aftalen var ugyldig, jf. Danske Lov 5-1-2. SR-Design A/S under konkurs kunne derfor ikke støtte et krav mod A og B på aftalen. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at konkursboet havde opgjort sit krav med tillæg af moms. A og B blev derfor frifundet for konkursboets krav.

Landsretten havde afvist sagen.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk