Hop til indhold
Højesteret

Energinet.dk var ikke erstatningsansvarlig 
06-03-2018 

Sag 301/2016
 

Dom afsagt den 6. marts 2018

 

Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg i Danmark
som mandatar for Østermose Bioenergi A/S og Regulerkraft Ikast ApS
mod
Energinet.dk

 

Energinet.dk havde ikke handlet ansvarspådragende

Sagen angik navnlig, om Energinet.dk havde pådraget sig et erstatningsansvar over for to selskaber i forbindelse med disses investeringer i nye regulerkraftanlæg.

Højesteret fastslog, at Energinet.dk ikke havde handlet ansvarspådragende, og at selskabernes erstatningskrav allerede af denne grund ikke kunne tages til følge.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk