Hop til indhold
Højesteret

Eneforhandlerstatus. Erstatning for illoyal adfærd 
06-12-2012 

Sag 39/2011
 

Dom afsagt den 6. december 2012. 

 

 

Atlantis Denmark A/S
mod
OASE GmbH

 

En grossist havde opnået status som eneforhandler på det danske marked og var berettiget til erstatning fra producenten for manglende rimeligt opsigelsesvarsel, mar­keds­­forstyr­rel­se mv.

 

En producent af bl.a. springvand og pumpesystemer til haveanlæg havde bl.a. over for en tidligere forhandler tilkendegivet, at grossisten med virkning fra den 1. juli 1997 inden for salgsområdet hjem og have havde eneret for indkøbsmulighederne til Danmark, ligesom producenten henviste kunder til grossis­ten.

 

På den baggrund fastslog Højesteret, at grossisten reelt havde opnået status som eneforhandler af producentens produkter i Danmark inden for visse områder.

 

I december 2004 ansatte producenten en sales manager, der begyndte at besøge kunder inden for grossistens område, og som i den forbindelse tilbød kunderne lavere priser og rejste tvivl om grossistens og producentens fortsatte samarbejde.  

 

Højesteret fastslog, at producentens fremgangsmåde udgjorde en grov tilsidesættelse af de forpligtelser, som påhvilede producenten i parternes samarbejdsforhold, og at grossisten derfor var berettiget til at anse samarbejdsforholdet for ophørt. Producenten var herefter erstatningsansvarlig for det tab, som grossisten havde lidt ved den forvoldte markedsforstyr­relse, samt ved at eneforhandlerforholdet blev bragt til ophør uden et rimeligt varsel.

 

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk