Hop til indhold
Højesteret

Eneanpartshavers og direktørs private benyttelse af Porsche 
30-06-2014 

Sag 303/2013
 

Dom afsagt den 30. juni 2014.


A
mod
Skatteministeriet

Eneanpartshavers og direktørs private benyttelse af Porsche medførte forhøjelse af skattepligtig indkomst efter forlænget ligningsfrist

A er eneanpartshaver og direktør i B ApS, som driver investeringsvirksomhed. Selskabet købte i august 2006 en personbil af mærket Porsche. Højesteret kom frem til, at A ikke havde sandsynliggjort, at Porschen ikke var stillet til rådighed for ham og ikke blev anvendt til privat kørsel. Porschen blev solgt i 2008.

A udøvede som eneanpartshaver og direktør i B ApS en bestemmende indflydelse over selskabet, hvorfor det var en kontrolleret transaktion omfattet af skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, at B ApS stillede en Porsche til rådighed for ham. Den forlængende frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, fandt derfor anvendelse, og den ændrede skatteansættelse var rettidig. A var derfor skattepligtig af fri bil i indkomstårene 2006-2008.

Landsretten var nået til samme resultat


  Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 30-06-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk