Hop til indhold
Højesteret

En byretsdommers afgørelse om ikke at vige sit sæde kunne ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse 
29-10-2015 

Sag 201/2015
 

Kendelse afsagt 29. oktober 2015   


LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen,
Advokat Lisbeth Pedersen ApS og
Lipsen Holding ApS
mod
Noe & Kirkegaard Registrerede Revisorer A/S


En byretsdommer havde under forberedelsen af tre sager truffet afgørelse om ikke at vige sit sæde, idet han ikke anså sig for inhabil.

Afgørelsen blev kæret til landsretten, som afviste kæremålet, da der ikke forelå kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Højesteret fastslog, at byretsdommerens afgørelse om ikke at vige sit sæde var truffet under forberedelsen af en civil sag og derfor som udgangspunkt ikke kunne kæres frit. Der var ikke holdepunkter for at fravige dette udgangspunkt, og afgørelsen var derfor omfattet af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

Afgørelsen kunne derfor ikke kæres til landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 30-10-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk