Hop til indhold
Højesteret

Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering 
27-11-2018 

Sag 244/2017
 

Dom afsagt den 27. november 2018

 

Civica (tidligere Odense Andelsboligforening, OAB)
mod
Skatteministeriet

 

Skatteyder berettiget til ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering

For Højesteret angik sagen, om Civica var berettiget til ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for 2000 med henblik på tildeling af fradrag i grundværdien for forbedringer.

Højesteret udtalte, at det må bero på en samlet individuel bedømmelse af forholdene, om der skal ske ekstraordinær genoptagelse, og at der i den forbindelse kan lægges vægt på, om der er tale om objektive fejl i vurderingerne, myndighedsfejl, væsentlig beløbsmæssig afvigelse eller særlige omstændigheder i øvrigt. Højesteret fandt endvidere, at en væsentlig beløbsmæssig afvigelse ikke i sig selv kan begrunde ekstraordinær genoptagelse.

Højesteret fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at det forhold, at Civicas ejendom ikke fik fradrag for forbedringer i 2000, skyldtes et ikke retvisende oplysningsgrundlag i de it-systemer, der understøttede det kommunale vurderingsråds ejendomsvurdering, og at der således forelå en myndighedsfejl.

Ved den samlede vurdering af, om der var grundlag for ekstraordinær genoptagelse, lagde Højesteret vægt på, at der forelå en myndighedsfejl, og at en ekstraordinær genoptagelse med den seneste ansættelse af fradraget ville indebære en nedsættelse af den oprindeligt ansatte grundværdi svarende til knap 35 %.

Højesteret fandt, at der ved den samlede afvejning ikke kunne lægges afgørende vægt på, at Civica ikke havde benyttet den ordinære klageadgang. Højesteret fandt herefter, at Civica var berettiget til at få genoptaget ejendomsvurderingen for 2000.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk