Hop til indhold
Højesteret

Eksistensen af et erstatningskrav ikke godtgjort 
19-01-2010 

Sag 217/2010
 

Dom afsagt den 19. januar 2010.

 

Bjørn Hansen
mod
Miljøministeriet

 

Eksistensen af et erstatningskrav ikke godtgjort

Bjørn Hansen mente, at han i perioden 1998-2002 kunne have opnået en for­tjeneste ved salg af øl og sodavand på dåse samt af dåseauto­mater, hvis reglerne om forbud mod salg af øl og sodavand på dåse ikke var blevet opretholdt og håndhævet som sket. Spørgsmålet om årsagsforbindelse og tabsopgørelse var i landsretten blevet udskilt til særskilt behandling.

Højesteret frifandt Miljøministeriet, idet der på baggrund af oplysningerne om markedsforholdene og konkurrencesituationen på ølmarkedet ikke var grundlag for at antage, at dåseforbuddet havde frataget Bjørn Hansen nogen mulighed for fortjeneste ved handel med Frazzes øl eller med andre mærker øl og vand i Danmark. Der var endvidere ikke grundlag for at antage, at dåseforbuddet havde frataget Bjørn Hansen nogen mulighed for fortjeneste ved handel med dåseautomater.

Landsretten var kommet til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk