Hop til indhold
Højesteret

Ej krav på erstatning mv. i familiesammenføringssag 
27-09-2013 

Sag 185/2011
 

Dom afsagt den 27. september 2013.

A og B
mod
Justitsministeriet

Spørgsmål om erstatning og godtgørelse i sag om familiesammenføring. Ansvarsgrund­lag/forældelse.

A flygtede i 1995 fra Sri Lanka og fik i 1997 opholdstilladelse som flygtning i Danmark. Den 15. januar 2003 blev A gift med B i Thailand. B, der var født og opvokset i Sri Lanka, søg­te her­­ef­ter den 28. januar 2003 om familiesammenføring med A.

Udlændingestyrelsen afslog den 19. marts 2003 ansøgningen om opholdstilladelse, og den 14. juni 2004 stadfæstede Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration afgø­rel­­sen. Den 17. august 2004 genoptog Integrationsministeriet imidlertid sagen på grund af oplysnin­ger om A og B’s fælles bopæl i Danmark og om fødslen af et fællesbarn og tilbagesendte den 23. maj 2005 sa­gen til Udlændingestyrelsen med henblik på, at styrelsen skulle udstede en opholdstil­la­delse, hvilket styrelsen gjorde den 6. juli 2005.

A og B fremsatte flere år senere krav om erstatning og godtgørelse med den begrundelse, at de havde haft retskrav på familiesammenføring, at det skyldtes klare myndighedsfejl, at B den 14. juni 2004 fik af­slag på opholdstilladelse, og at den daværende praksis var i strid med bl.a. artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

I relation til spørgsmålet om forældelse udtalte Højesteret bl.a., at skaden indtrådte den 14. ju­ni 2004, da Integrationsministeriet stad­fæs­tede Udlændingestyrelsens afslag på opholdstil­la­del­se. Hovedparten af kravene (påstand 2 og 3) var derfor for­­­­ældede ved sagens anlæg den 24. august 2009. Højesteret udtalte om kravet i påstand 1, der angik lægeregninger på 1.450 kr., at der ikke var tilstrækkeligt grund­­lag for at fastslå, at Integrationsministeriet havde begået an­svars­pådragen­de fejl ved af­gørel­sen af 14. juni 2004.

Højesteret frifandt herefter Justitsministeriet.  

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk