Hop til indhold
Højesteret

Ejerpantebrev kan transporteres til tvangsauktionskøber 
14-06-2012 

Sag 316/2011
 

Kendelse afsagt den 12. juni 2012   

 

Tinglysningsretten
mod
Dorthe Buchardt Petersen
og
Henrik Uhrenholdt Andersen

 

Ejerpantebrev kan transporteres til tvangsauktionskøber

 

Opnår et ejerpantebrev ikke dækning på tvangsauktion, kan den nye ejer forlange ejerpantebrevet slettet efter retsplejelovens § 581, stk. 1, men der er ikke noget til hinder for, at den nye ejer i stedet får ejerpantebrevet tiltransporteret til brug for eventuelle fremtidige pantsætninger.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk