Hop til indhold
Højesteret

Ejerpantebrev kan transporteres til tvangsauktionskøber 
15-06-2012 

Sag 317/2011

Kendelse afsagt den 12. juni 2012.   

Tinglysningsretten
mod
Kurt Holmsted

Ejerpantebrev kan transporteres til tvangsauktionskøber

Opnår et ejerpantebrev ikke dækning på tvangsauktion, kan den nye ejer forlange ejerpantebrevet slettet efter retsplejelovens § 581, stk. 1, men der er ikke noget til hinder for, at den nye ejer i stedet får ejerpantebrevet tiltransporteret til brug for eventuelle fremtidige pantsætninger.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 15-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk