Hop til indhold
Højesteret

Ejerpantebrev kan transporteres til tvangsauktionskøber 
15-06-2012 

Sag 318/2011

Kendelse afsagt den 12. juni 2012.   

Tinglysningsretten
mod
AAA United Danmark A/S

Ejerpantebrev kan transporteres til tvangsauktionskøber

Opnår et ejerpantebrev ikke dækning på tvangsauktion, kan den nye ejer forlange ejerpantebrevet slettet efter retsplejelovens § 581, stk. 1, men der er ikke noget til hinder for, at den nye ejer i stedet får ejerpantebrevet tiltransporteret til brug for eventuelle fremtidige pantsætninger.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 15-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk