Hop til indhold
Højesteret

Ejendomsselskab havde ikke krav på erstatning fra kommune 
04-04-2011 

sag 389/08

Dom afsagt den 4. april 2011.

Tårnby Kommune
mod
Ejendomsselskabet af 1.11.1979 ApS

Ejendomsselskab havde ikke krav på erstatning fra kommune

Sagens spørgsmål var, om en kommune havde pådraget sig erstatningsansvar ved at nægte et ejendomsselskab at opføre mere end 140 boliger på en ejendom, som ejendomsselskabet havde købt af kommunen efter afholdelse af udbud. Udbudsvilkårene for den omhandlede ejendom var baseret på en lokalplan, der fastlagde, at området skulle ”udstykkes i ca. 140 parceller i princippet, som vist på illustrationsplanen, kortbilag 3”. Dette kort viste en rækkehusbebyggelse med omkring 140 parceller med en bolig beliggende på hver parcel.

Højesteret frifandt kommunen for erstatningskravet, og udtalte bl.a., at udtrykket ”parcel” i lokalplanen mest nærliggende fremtrådte som en betegnelse for en boligenhed og dermed som sigtende på at regulere antallet af boliger og herved befolkningstætheden i områ­det. En sådan forståelse var desuden i god overensstemmelse med planlægningens formål og blev underbyg­get af andre bestemmelser i lokalplanen.  Udtrykket ”parcel” i udbudsvilkårene måtte forstås som ”bolig”, og købsaftalen havde ikke givet ejendomsselskabet en berettiget forventning om, at selskabet som køber af ejendommen havde ret til at opføre flere end ca. 140 boliger. Der var ikke godtgjort omstændigheder, som kunne have givet kommunen grund til at tro, at ejendomsselskabet havde forstået udbudsmaterialet an­derledes end kommunen og de øvrige tilbudsgivere.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen  

 

Til top Sidst opdateret: 04-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk