Hop til indhold
Højesteret

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A 
12-04-2013 

Sag 183/2012
 

Dom afsagt den 12. april 2013.

 

 

Henning Bredahl Thomsen
mod
Skatteministeriet

 

Ikke nedsættelse af anskaffelsessummen ved tilbagekøb af en del af en tidligere solgt ejendom

 

A købte i 1983 og senere landbrugsejendommen B. I 2004 købte han landbrugsejendommen C. Som led i generationsskifte solgte A i april 2007 de to ejendomme til et anpartsselskab, D, som han ejede i fællesskab med sine børn, men som han selv kontrollerede. Ejendommen B blev solgt for ca. 13 mio. kr. med en skattemæssig avance på ca. 7,2 mio. kr., og ejendommen C blev solgt for ca. 14 mio. kr. med en skattemæssig avance på ca. 5,3 mio. kr. I december 2008 købte A ca. 48 ha af ejendommen B tilbage fra anpartsselskabet D for ca. 11 mio. kr.

 

Sagen angik, om der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kunne ske nedsættelse af anskaffelsessummen for den tilbagekøbte del af ejendommen B med fortjenesten på ca. 7,2 mio. kr. fra salget af ejendommen B. Skattemyndighederne havde accepteret, at der kunne ske nedsættelse af anskaffelsessummen med fortjenesten på ca. 5,3 mio. kr. ved salget af C.

 

Tre dommere udtalte, at ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A kun kan anvendes i tilfælde, hvor den købte ejendom er en anden end den solgte. En dommer udtalte, at § 6 A ikke kan anvendes i den situation, hvor der er tale om et salg af en ejendom med efterfølgende tilbagekøb af en del af det solgte. En dommer udtalte, at det ikke kunne tillægges betydning, at A tidligere havde ejet ejendommen B. Efter flertallets afgørelse kunne der herefter ikke ske nedsættelse af anskaffelsessummen for den tilbagekøbte del af ejendommen B.  

 

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk