Hop til indhold
Højesteret

Ejendomsavancebeskatning 
09-02-2012 

Sag 311/2009
 

Dom afsagt den 9. februar 2012.

 

Flemming Koch
mod
Skatteministeriet

 

Udgifter til ombygning af en ejendom var ikke afholdt i 1993 og skulle derfor ikke indgå ved beregningen af anskaffelsessummen for ejendommen

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt udgifter på 629.253 kr. til forbedringer af en ejendom skulle anses for afholdt i 1992 eller 1993 i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige avance ved salg af ejendommen i 2005. Skattemyndighederne havde anerkendt, at der var afholdt udgifter til ombygning i 1993 på 189.916 kr., men havde ikke godkendt, at udgiften på 629.253 kr. skulle indgå i avanceopgørelsen. Hvis udgiften ansås for afholdt i 1993, således som skatteyderen anførte, skulle beløbet indgå ved beregningen af anskaffelsessummen ved ejendommen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 2., 2. pkt.

Højesteret fastslog, at der ikke kunne anses for at være afholdt ombygningsudgifter i 1993 i videre omfang end det beløb på 189.916 kr., som skattemyndighederne havde anerkendt. Højesteret lagde vægt på, at der efter skatteyderens regnskaber for 1992 og 1993 samt i de i øvrigt fremkomne oplysninger ikke var grundlag for at anse beløbet på 629.253 kr. for at være afholdt den 1. januar 1993 eller senere.

Højesteret stadfæstede derved Østre Landsrets dom.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk