Hop til indhold
Højesteret

Ejendomme beliggende i Italien var ikke særeje 
08-12-2016 

Sag 35/2016
 

Dom afsagt den 8. december 2016

 

H
mod
M

 

Der forelå ikke en gyldig tredjemandsbestemmelse om særeje, og arvestatuttet kunne heller ikke føre til, at ejendommene var særeje

H, der var fra Italien, erhvervede i henholdsvis 1977 og 1982 to lejligheder beliggende i Italien. Købesummen blev betalt af Hs forældre, som samtidig blev tillagt brugsret til lejlighederne indtil deres død. H indgik senere ægteskab med en dansk mand, som ved ægteskabets indgåelse havde bopæl i Danmark. Parterne var enige om, at formueforholdet mellem dem som udgangspunkt skulle afgøres efter dansk ret. Der var endvidere enighed om, at der ikke var oprettet en gyldig ægtepagt om særeje.  

Spørgsmålet var herefter, om de to ejendomme på andet grundlag tilhører H som særeje.

Højesteret fandt, at den legale ordning om ægtefællers formueforhold efter italiensk ret ikke kan sidestilles med en udtrykkelig tilkendegivelse om særejevilkår efter den dagældende bestemmelse i retsvirkningslovens § 21, stk. 1, nr. 2, (nu § 28 a). Der foreligger derfor ikke en gyldig tredjemandsbestemmelse om særeje, hvis der er tale om arveforskud eller gave.

Højesteret fandt endvidere, at heller ikke det, som H havde anført om arvestatuttet, kunne føre til, at ejendommene er særeje for hende.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk