Hop til indhold
Højesteret

Ejendom ikke omfattet af parcelhusreglen, hvorfor ejendomsavance var skattepligtig 
28-01-2011 

Sag 30/2008
 

Dom afsagt den 28. januar 2011.

A
mod
Skatteministeriet

 

Ejendom ikke omfattet af parcelhusreglen, hvorfor ejendomsavance var skattepligtig

A erhvervede i 1996 en ejendom i Give, ejendommen blev solgt i november 2000. I alle årene tilkendegav A over for skattemyndighederne, at ejendommen var en erhvervsmæssig udlejningsejendom omfattet af kapitalafkastordningen, således at han kunne foretage forskellige fradrag i sin indtægt, idet han dog i perioden fra 15. august til 1. november 2000 skiftede folkeregisteradresse til ejendommen.

Skatteankenævnet forhøjede As skattepligtige indkomst med ca. 800.000 kr., svarende til avancen på salget af ejendommen, idet den ikke kunne anses for omfattet af parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

A har under sagens behandling oplyst, at han ikke beboede ejendommen i 2000, men at han derimod boede på ejendommen fra 1. juli 1995 og frem til 1998 sammen med sin kæreste, der formelt var lejer af ejendommen. Han har endvidere erkendt, at registreringen af adresseskift i 2000 alene skete med henblik på at opnå fritagelse for beskatning af fortjenesten ved salg af ejendommen.

Skatteministeriet har gjort gældende, at A er bundet af sine skattemæssige tilkendegivelser, sådan at han ikke – med skattemæssig virkning – kan få lagt til grund, at ejendommen faktisk havde en anden status. A har gjort gældende, at der ikke findes et sådant princip.

Højesteret fandt, at ejendommen ikke kan anses for omfattet af parcelhusreglen, hvorfor ejendomsavancen med rette er tillagt As skattepligtige indkomst for 2000.

Højesteret lagde herved vægt på, at A ikke i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort, at ejendommen reelt har tjent som hans bolig.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk