Hop til indhold
Højesteret

Egen skyld. Skønsmæssig fastsættelse af årsløn 
16-09-2013 

Sag 247/2012
 

Dom afsagt den 13. september 2013.

 

A, B, C og D
mod
E

 

Erstatningsansvar nedsat med halvdelen på grund af egen skyld. Årslønnen fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i ”vikarprincippet”.

A’s ægtefælle og børnene B, C og D’s far afgik ved døden i november 2008 som følge af en skudulykke. Sagen angik det erstatningsretlige opgør efter ulykken for så vidt angår afdødes egen skyld og fastsættelse af afdødes årsløn.

Højesteret fastslog, at både E og afdøde havde overtrådt en væsentlig sikkerhedsforskrift, og at deres fejl var nogenlunde lige store. Herefter udtalte Højesterets flertal, at E’s ansvar for ulykken ikke var større end afdødes ansvar, der var årsag til, at den farlige situation kunne opstå. E’s erstatningsansvar skulle derfor nedsættes med halvdelen på grund af afdødes egen skyld.

Højesteret fastslog, at afdødes årsløn skulle fastsættes skønsmæssigt med udgangspunkt i ”vikarprincippet”. Endvidere udtalte Højesteret, at der ved fastsættelsen af årslønnen ikke var taget tilstrækkeligt hensyn til, at afdødes arbejdsindsats måtte antages at have været større end en sædvanlig bestyrers, og at afdøde havde en væsentlig betydning for omsætningen i sin forretning. På den baggrund forhøjede Højesteret skønsmæssigt afdødes årsløn, og erstatningen til A blev som følge heraf forhøjet. Der var ikke grundlag for at fastsætte en højere forsørgertabserstatning til B, C og D. 

Landsretten var nået til det samme resultat vedrørende forsørgertabserstatning til B, C og D og et andet resultat for så vidt angår erstatningen til A.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk